The Avocado Show ("wij", "wij", of "onze") exploiteert de website www.theavocadoshow.com (de "Dienst"). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u heeft met betrekking tot deze gegevens. Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op www.theavocadoshow.com

Definities

 • Dienst: Service is de www.theavocadoshow.com website die wordt beheerd door The Avocado Show
 • Persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van deze gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van deze en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken).
 • Gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies: Cookies zijn kleine stukjes data die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensverantwoordelijke: Data Controller betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in samenwerking met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonsgegevens.
 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners): Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens doeltreffender te verwerken.
 • Betrokkene (of Gebruiker): De betrokkene (of Gebruiker) is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en die het voorwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie die wij verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te verlenen en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

 • Persoonlijke Gegevens: Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Stad
 • Postcode
 • Land
 • Locatie
 • Cookies en Gebruiksgegevens: Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.
 • Gebruiksgegevens: Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.
 • Tracking & Cookies Gegevens: Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie vast te houden. Voor informatie over hoe wij cookies gebruiken, en hoe u ze kunt weigeren of uitschakelen, zie ons Cookiebeleid.

Gebruik van gegevens

The Avocado Show gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze Dienst
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen, zodat wij onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Dienst te monitoren
 • Opsporen, voorkomen en aanpakken van technische problemen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen. The Avocado Show kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Wij moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons legitiem belang en uw rechten doen daar niet aan af
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om aan de wet te voldoen

Bewaring van gegevens

The Avocado Show bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen. The Avocado Show zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar en bewaard op computers die zich buiten uw land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied. Indien u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, wijzen wij u erop dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken. Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie houdt in dat u instemt met deze overdracht. The Avocado Show zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

 • Openbaarmaking voor Wetshandhaving: Onder bepaalde omstandigheden kan The Avocado Show verplicht zijn om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien de wet dit vereist of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).
 • Wettelijke vereisten: The Avocado Show kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendom van The Avocado Show
 • Om mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

"Do Not Track" Signalen

Wij ondersteunen geen "Do Not Track" (DNT). DNT is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. The Avocado Show streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op via info@theavocadoshow.com. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te wissen. Wanneer mogelijk gemaakt, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct binnen uw accountinstellingen. Indien u niet in staat bent deze handelingen zelf uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen om u te helpen via e-mail op info@theavocadoshow.com.
 • Het recht op correctie. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer The Avocado Show op uw toestemming steunde om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service mogelijk te maken ("Service Providers"), om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren. Google Analytics is een door Google aangeboden webanalysedienst die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript informatie over bezoekactiviteit met Google Analytics deelt. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden op https://policies.google.com/privacy.

Gedragsmatige remarketing

The Avocado Show kan remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google: Google AdWords remarketing wordt verzorgd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door de pagina met Google Ads-instellingen te bezoeken: https://adssettings.google.com. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden op https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook: Facebook remarketing wordt aangeboden door Facebook Inc. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval maken wij gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers). Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derde partij betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te garanderen.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bij te werken. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@theavocadoshow.com.